Heeft u tijdelijk een projectleider nodig? Draagt u verantwoordelijkheid voor een project met verschillende samenwerkingspartners en moet het project vlotgetrokken worden? Wilt u een projectaanvraag schrijven en mist u daarvoor de menskracht?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een project uit te besteden. Ik help u graag de losse eindjes op te pakken en te zorgen dat er resultaat wordt gehaald.

Fondsenwerven

Voor het werven van fondsen kunt u mij ook inschakelen. Wanneer u fondsenwerving binnen uw organisatie een meer vaste plaats wilt geven, kan ik u hierover adviseren.