21 maart 2011

Vernieuwing in welzijn

Er is net een helder en verfrissend essay verschenen over innovaties binnen het welzijnswerk, van John Beckers en Stefan Cloudt:

http://www.welzijn-21e-eeuw.nl/page/essay-1

In de conclusies geven ze een aantal tips over hoe een organisatie zich kan ontwikkelen tot een vernieuwende organisatie. Een centrale rol is hierin weggelegd voor de missie. Een organisatie die de missie centraal stelt in al haar denken en handelen, is bestand tegen turbulentie, aldus de auteurs.  En wie een missie heeft die er toe doet, daar elke dag werk van maakt en voortdurend met klanten, fans en donateurs communiceert, overkomt het niet dat steun van de achterban wegvalt, als het bestaan van de organisatie ter discussie staat.

Beckers en Cloudt vinden de missie iets van de hele organisatie en niet alleen van bestuur en directie: “Als elke medewerker kan uitleggen hoe zijn werk bijdraagt aan de missie en hoe hij regelt dat hij daar steeds beter in wordt, gaat dat [innoveren] vanzelf.”

Zaak is wel om de missie daadwerkelijk als leidraad te houden, regelmatig na te gaan hoe ver je met die missie bent en daar consequenties aan te verbinden. Je moet dus weten welke informatie je nodig hebt om te zien of je vooruit komt en die informatie systematisch gaan verzamelen.

Beckers en Cloudt formuleren vier mogelijke vragen die je je als organisatie kan stellen, om na te gaan of een activiteit relevant is voor je missie:

  1. Door welke factoren wordt het probleem dat ik wil oplossen veroorzaakt? Of wordt de missie die ik heb belemmerd?
  2. Welke van die factoren kan ik wegnemen of beïnvloeden?
  3. Welke activiteiten kan ik daarvoor ondernemen?
  4. Met welke activiteiten ben ik het meest effectief (en met welke stop ik)?

Systematisch deze vragen beantwoorden geeft richting en zorgt ervoor dat activiteiten worden vernieuwd of stopgezet als ze minder relevant worden. Zonder zo’n kader kan een organisatie alle kanten op. Elke activiteit is dan goed.

Door de informatie over de missie simpel en overzichtelijk te houden, kan iedereen in de organisatie die informatie zien. Het traditionele dashboard van de bestuurder maakt dan plaats voor een scoreboard, net als in een voetbalstadion of op een vliegveld. Iedereen weet wat de stand is en kan er conclusies aan verbinden voor zijn eigen werk. Besturen en innoveren wordt dan een collectieve aangelegenheid waar de medewerkers actief deel aan hebben. Ze zien dat hun werk belangrijk is voor de missie. Het is niet zomaar werk. Het doet er toe. Voor anderen.

Op deze blog reageren