• Vrijwillige inzet
  • Palliatieve zorg
  • Mantelzorg
  • Ouderen
  • Emancipatie
  • GGZ
  • Diversiteit
  • Wijkgericht werken
  • Losse verbanden (informele initiatieven, internetgemeenschappen, etc.)
  • Zorg en welzijn, WMO
  • Fondsenwerving