WERKERVARING

2010-heden            :  Goldenbeld Advies

2010-2012               :  PCOB Zwolle, landelijk bureau
functie: fondsenwerver
taken: ontwikkelen netwerk van fondsen, ondersteunen landelijke projecten, toerusten gewesten en afdelingen

2000 – 2010            :  Vrijwillige Inzet Arnhem
functie: projectleider ondersteuning vrijwillige thuiszorg en  mantelzorg regio Midden Gelderland
taken: ontwikkelen en ondersteunen van lokale en regionale infrastructuur voor ca. 250 organisaties voor vrijwillige thuiszorg en mantelzorgondersteuning; uitvoeren subsidieregeling (budgetverantwoordelijk voor ca. 750.000 euro); lid coördinatie team (interne ontwikkeling organisatie en beleid)

1995  –  2000         :  RIBW Nijmegen en Rivierenland, gedetacheerd bij St. de Nuts, vrijwilligersorganisatie, vriendendienst voor mensen met een psychiatrische achtergrond
functie: algemeen coördinator
taken: dagelijkse leiding, beleidsontwikkeling, fondsenwerving

1993 – 1997           :  Gemeente Nijmegen
functie: lid Adviescommissie
taken: adviseren van Burgemeester en Wethouders over sociaal-cultureel werk, allochtonenbeleid, ouderenbeleid, anti-discriminatiebeleid, onderwijs, gezondheidszorg (schrijven adviezen, onderhouden contacten met organisaties,  beleidsbeïnvloeding)

1994 – 1995           :  Welzijnsorganisatie Tandem Nijmegen
functie: auteur
taken: verslag  Project Multiculturele Samenleving.

1992-1995             :  Katholieke Universiteit Nijmegen
functie: junior onderzoeker
taken:
a. onderzoek ­­­ ­­­
b. organisatie themacyclus “Vrouwen leven in de jaren ’90”, over de maatschappelijke positie van vrouwen,
i­­.s.m. functionaris emancipatie Nijmegen.
c. samenstellen fototentoonstelling “Twintig jaar vrouwenbeweging in Nijmegen”, i.s.m. fotografen en universitair docent politicologie.

1990-1992             :  Bureau Volwasseneneducatie Gelderland te Arnhem
functie: stagiaire
taken: ­onderzoek naar samenwerking tussen regionale organisaties voor arbeids­voorzie­ning, volwas­seneneducatie en gemeentelijke overheid. Onderzoeks­rapport ‘Wie de schoen past…’ verscheen bij Bureau Volwasse­nen­educatie Gelder­land, 1992.

1991 – 2002           :  Lesbisch Archief Nijmegen
functie: medewerker (vrijwilliger)
taken: beleidswerkzaamheden, fondsenwervingscampagne, organisatorische, archief- en documentatiewerkzaamheden.

1989- 1990            :  Wetenschapswinkel Nijmegen
functie: medewerker (vrijwilliger)
taken: bemiddelen tussen klanten en onderzoekers.

OPLEIDINGEN

2013 : Traject voor certificering tot sociocratisch scholingsdeskundige,
Sociocratisch Centrum, Rotterdam

2012                          : Opleiding tot sociocratische scholingsdeskundige, Sociocratisch Centrum, Rotterdam

2012                          : Moeiteloos leiden met sociocratische stuurkunde, Sociocratisch Centrum, Rotterdam

2012 : Opleiding tot Eigen Kracht coördinator, Eigen Kracht Centrale Zwolle

2002-2005               : Basisopleiding voor organisatieadviseurs (BO), Sioo, Interuniversitair centrum voor ontwikkeling
op het terrein van organisatie- en veranderkunde, Utrecht
                            Modules: De adviseur als procesmanager; De interne adviseur;
Adviseren is strategisch opereren.

2001                          :  Adviseren van vrijwilligersorganisaties, cursus SVM (Movisie), Utrecht

2000                         :  NIMA Communicatie A, Linnartz van Binsbergen, Nijmegen

1995                          :  Training strategieontwikkeling en communicatieve vaardigheden, Adviescommissie Nijmegen

1992                          :  Postdoctorale cursus ‘De biografische benadering in vrouwenstudies’, Rijksuniversiteit Leiden.

1985-1993                :  Doctoraal Politicologie, Katholieke Universiteit Nijmegen.
Scriptie: ‘Decen­tralisatie en deregu­lering: het nieuwe over­heidsbeleid op het terrein
van arbeids­markt­gerichte scholing van langdurig werklozen’

1978-1985                :  Atheneum A , Alexander Hegius Scholen­gemeenschap, Deven­ter.