Hospice Dronten, Manager a.i. / Kwartiermaker 

Diverse organisaties, trainingen en workshops nemen van besluiten op basis van gelijkwaardigheid en borgen van gelijkwaardigheid in structuur organisatie

RSZK De Kempen. Scholingsdag verbeteren samenwerking met consent, voor lokale en centrale cliëntenraden, MT-leden en bestuurder (samen met john Hermans)

Movisie Utrecht, Begeleiden Consenstspel op E-Motive Day  

Stichting de Meerpaal Dronten, Manager a.i. Vrijwilligers intensieve en terminale zorg thuis

Sociocratisch Centrum Nederland, Leiden Sociocratische Leerking Zwolle e.o. en regelmatig begeleiden Consentspel 

Eigen Kracht Centrale, Organiseren Eigen Kracht conferenties

Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem, Begeleiden bestuursbijeenkomst over verbeteren samenwerking binnen netwerk

De Kap Apeldoorn, vrijwillige hulpdienst en steunpunt mantelzorg, Begeleiden denkproces en schrijven strategisch beleid en jaarplan

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Midden-Gelderland (VPTZ-MG), Procesbegeleiding fusie, schrijven plan nieuwe organisatie en schrijven plan van invoering

“Gedurende anderhalf jaar heb ik als bestuurslid van VPTZ-Arnhem samengewerkt met Agnes Goldenbeld. Zij is gedurende deze periode als adviseur betrokken geweest bij de verdere integratie van de terminale thuiszorg in onze regio. Tijdens dit proces heeft zij het bestuur op een deskundige wijze begeleid. Zij heeft veel structuur gebracht in dat proces. Daarbij heeft zij rekening gehouden met de mogelijkheden en de beperkingen die er waren. Transparante werkwijze, open communiceren, sturing geven aan het proces en het bestuur ondersteunen zijn sterke kanten van haar. Daarnaast was zij een aangename gesprekspartner en was het een genoegen om met haar samen te werken”  
Paul Goderis, Voorzitter VPTZ-Arnhem

“Agnes is breed georiënteerd en heeft een grote kennis van organisatiestructuren, ook als het gaat om vrijwilligersorganisaties. Haar begeleiding naar verandering was rustig en invoelend. Ze stemde goed af  op hetgeen bij VPTZ  leefde.  Ook in het persoonlijk contact bleek zij een goede luisteraar. Zij heeft een heldere aanpak, zowel in het gesprek als ook in de geschreven stukken. Het was prettig en inspirerend om met haar samen te werken.”
Hilde Hooiberg, regiocoördinator VPTZ-Midden Gelderland

Woonzorgcentrum de Wingerd Zwolle
Procesbegeleiding bijeenkomst team extramuraal

Geluk & Co Apeldoorn  
Teamtraining efficiënt werken trajectbegeleiders                                                                                                                                                                                

Dominicanenklooster Huissen
Fondsenwerving voor projecten

Asian Rhino Foundation
Advies over binden van vrijwilligers en donateurs

Wijkraad De Naald Apeldoorn
Brainstorm met bestuur over het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij buurt en wijk

Stichting Vrienden van Atlant
Advies over donateursprogramma

Leger des Heils, Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn Gelderland
Advies over het binnenhalen, begeleiden en behouden van vrijwilligers

Elan Expertisecentrum voor integratie, emancipatie en participatie, Gelderland
Maken van inventarisatie over arbeid en mantelzorg